Skip to content

Date archive for: June 2013

อย่ามองน้องแอน

หลังๆไม่ค่อยได้อัพบล็อกเลย พอมีคนอ่านแล้วเกร็ง กลัวเขียนแล้วคนอ่านไม่เข้าใจ แหม่ รู้สึกเท่ ส่วนใหญ่เลยไปพ่นสั้นๆในทวิตเตอร์แทน แล้วก็เหมือนเดิมอีกครั้ง อ่านหนังสือแล้วเกิดไฟอยากเขียน ประโยคย้อนแสง ของประภาส อ่านแล้ว อยากอัพบล็อก

Continue reading อย่ามองน้องแอน