Skip to content

สอบ

เป้นห่าไรไม่รู้ ตอนสอบ ถามใคร อ่านเยอะไหม

แม่งจะตอบเหมือนกันว่า อ่านมานิดเดียวเอง โอย ทำไม่ได้แน่เลย ฟ้าจะถล่ม ดินจะสูบ

พอออกจากห้องสอบ ถาม ทำได้ไหม

โอ้ย ทำไม่ได้ ทำไม่ทัน เขียนผิด โอยยยยยย

 

พอคุยลงดีเทล

อ้าวเหรอ โอย ทฤษฏีนั้นไงข้อนั้น ข้อนี้ต้องใช้หลักนี้ไม่ใช่เหรอ บลาๆ

 

ดอกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 

วันนี้ใครถามตู ตอบอยู่คำเดียว เจ็บใจลืมตอบไปข้อหนึง สงสัยไม่ได้เต็ม

 

Published inแพนเด้า

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *