Skip to content

Date archive for: September 2012

ก่อนคืนวันเสาร์ ถึงเช้าวันอาทิตย์ เอ้ย ไม่ใช่ซิ วันพุธแล้ว

มีเรื่องฮาๆ ก่อนนอนฮะ เรื่องมันเกิดจาก เพื่อนตูอะ ทวิตอันแรก (อันนี้เพื่อนจริงๆเลย ไม่ใช่ในทวิตเตอร์ คือรู้จักทั้งเจ้าตัว แฟนเจ้าตัวเลย ภรรยาอีน้าปู้หน่ะ) แล้วเจ๊โอ๋แกก็รีทวิต อีกอันตามมา ตูก็เลย รีพายไปกวนตีนเพื่อนตู ฮาๆ ตามภาพ แต่คนตอบกลับมา ดันไม่ใช่เพื่อนตู จะเรียกว่าเสือกก็พูดได้ไม่เป็นปาก เพราะระบบทวิตเตอร์ มันไม่แจ้งว่าใครเป็นเพื่อนใคร นอกจากจะกดเข้าไปดูที่ profile กลายเป็นเจ๊แก แล้วเสือกรีพายมาเหวี่ยงๆด้วยนะ…

Continue reading ก่อนคืนวันเสาร์ ถึงเช้าวันอาทิตย์ เอ้ย ไม่ใช่ซิ วันพุธแล้ว