Monthly Archives: August 2021

Onlyfans vs. คนดี

(อ่านคอมเม้นในรูปจากล่างขึ้นบน) ถ้ามึงคนดีจริง มึงโอนเงินตรงๆเข้าบัญชีน้อง ไม่ต้องเข้ามากดซับในนี้ เบื่ออีพวกคนดีคนหล่อปลอมจริงๆ กูเสียตัง กูอยากดู อิควัย ปล. แน่นอน คอมเม้นบนสุดคือตูเอง อิอิ

Posted in ลืมใส่หมวด | Leave a comment