เต้าส่วน

เต้าส่วนหกใส่คีย์บอร์ดโดยไม่ได้ตั้งใจ แม่ง เหมือนมาก