ความรู้

ความรู้ แยกเป็นสองประเภท
ความรู้เฉพาะทาง ใช้หากิน
ความรู้รอบตัว ใช้หาสังคม

This entry was posted in แพนเด้า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *