กลับหลังหัน

ตามชื่อเรื่องเลย หันไปดูวัยเด็ก ผู้ใหญ่ที่เคยเป็นเด็กผู้ชายควรอ่าน ชอบลายเส้นแบบนี้อะ เท่ดี

20111120-174114.jpg

20111120-174201.jpg

This entry was posted in cartoon and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *