Monthly Archives: June 2013

เส้นทางลูกผู้ชายย by ถลอก

http://www.youtube.com/watch?v=6GMCwitj51o&feature=youtu.be

Posted in แพนเด้า | Leave a comment

อย่ามองน้องแอน

หลังๆไม่ค่อยได้อัพบล็อกเลย พอมีคนอ่านแล้วเกร็ง กลัวเขียนแล้วคนอ่านไม่เข้าใจ แหม่ รู้สึกเท่ ส่วนใหญ่เลยไปพ่นสั้นๆในทวิตเตอร์แทน แล้วก็เหมือนเดิมอีกครั้ง อ่านหนังสือแล้วเกิดไฟอยากเขียน ประโยคย้อนแสง ของประภาส อ่านแล้ว อยากอัพบล็อก

Posted in Book | Leave a comment