ฟรีแลนซ์..ห้ามป่วย ห้ามพัก ห้ามรักหมอ (รอบสอง)

กลับมาดูอีกรอบ

ยืนยัน แน่นอนแล้ว ว่าชอบช่วงยุ่นเข้าดาร์คโหมดที่สุด
ดูกีที่ก็อิน แม่งกู นั่นมันกู เยี่ยวเป็นเลือดกูก็เลย

คือไม่ได้ ไม่นอนเลยสิบสองวันติดกันนะ แต่นอนวันละชั่วโมง สองชั่วโมงไม่เกินนี้ เป็นเดือน

แล้วเข้าไอซียูเลยนะ

กูผ่านมาแล้ว กูบียอนสัสๆ

อิน ชอบซาวน์ด้วย

แต๊งกิ้วคุณ ไอ้แอนนนน ที่เอาคลิปมาแปะ ไม่รู้มาก่อนว่าเป็นเพลง นึกว่าเป็นซาวน์แต่งใหม่

แม่ง เป็นสิ่งที่พาเราไปเวรี่พีค ยอม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *