Little Prince

ซาบซึ้ง น้ำตาไหล อินทั้งเรื่อง รักเรื่องนี้ มีดีไซน์ สัญลักษณ์แฝงไว้ทั้งเรื่อง ทั้งเรื่องกรอบชีวิต กฏระเบียบอันน่าเบื่อ สร้างเรื่องใหม่มาคู่ขนาน และเล่าเรื่องต่อยอดจากของเดิมได้แจ่มมาก
คำเตือน ถ้าไม่เคยอ่านหนังสือ ไปหามาอ่านก่อน ข้างๆตูแม่งหลับ กรนเสียงดังตลอดเรื่อง ส่วนแฟนตู หันมาถาม หนังไรวะ

One thought on “Little Prince”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *