จะบ้าตายรายวัน
สมมติ: Supposed
สมมติ: Supposed

สมมติ: Supposed

ข้อคิดที่ได้จากหนัง
1. อย่าเอาใจไปเล่นกับจิ๋ม
2. ถ้าหนังไม่ค่อยมีรอบให้ดู ไม่ต้องพยายามก็ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *