จะบ้าตายรายวัน
เพิ่มฟิลด์ เรียงลำดับแบบจัดกลุ่ม ms sql
เพิ่มฟิลด์ เรียงลำดับแบบจัดกลุ่ม ms sql

เพิ่มฟิลด์ เรียงลำดับแบบจัดกลุ่ม ms sql

selectid,

       drg_code,

       department_id,

       row_number() over (partition bydrg_code orderbydepartment_id, drg_code) drg_sequence

fromdrug_code 

ใช้ over partition
ที่มา เว็บนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *