สังคม

เราเลือกสังคม หรือสังคมเลือกเราครับ

เหมือนสแตนด์ใช่ไหม มันจะดึงดูดมาหากันเอง

ทั้งดึงทั้งดูดนี่ ต้องไปรัชดานะครับ

This entry was posted in แพนเด้า. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *