y-our music

ไปดูหลังจาก ทำงานถึงเช้า เลยร่วงไปตามสภาพร่างกาย

มีทั้งเสียงแคน เสียงพิณ มีซาวน์ฝนตกเป็นระยะ หลับสนิทเลย

ตื่นมาครึ่งหลัง เป็นฉากลุงโซโล่แคนอยู่กลางนา โคตรเด็ด

แต่ยังไม่ทันรู้เรื่องเลย จบซะละ ว่าจะไปดูอีกรอบ แต่ก็ไม่ได้ไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *