จะบ้าตายรายวัน
ติดใจ
ติดใจ

ติดใจ

คืนแห่งความฝัน วันแห่งความสุข ติดอยู่ในใจ ไม่ผ่านพ้นไป เพียงช่วงเวลา ที่แสนมีค่า ขอบคุณคืนวัน ที่มีความหมาย

25550723-022411.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *