ปี้อีโม

ฉันจะจับอีหัวกลมๆในเว็บฟ้อนต์มาปี้กันให้หมด

ได้สองตัวละ

นี่แหนะ นี่แหนะ

ยี้ฮ่า ยี้ฮ่า

This entry was posted in แพนเด้า. Bookmark the permalink.

2 Responses to ปี้อีโม

  1. b says:

    ขยันในเรื่องที่สมควรสุดยอด..

  2. b says:

    …ได้ไม่เกิน6อันหรอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *