America Ultra

ดูเพลินๆ ไม่ได้อย่างที่หวังไว้ ซีจีเครื่องบิน โคตรจะของเล่น ฉากแอคชั่นไม่เท่าไหร่ เฮ้อ หวังไว้เยอะ เซ็งเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *