สิ้นหวังกับประเทศนี้ชิบ

วนลูปอยุ่แบบนี้แหละ

Leave a Reply

Your email address will not be published.