Onlyfans vs. คนดี

(อ่านคอมเม้นในรูปจากล่างขึ้นบน)

ถ้ามึงคนดีจริง มึงโอนเงินตรงๆเข้าบัญชีน้อง ไม่ต้องเข้ามากดซับในนี้

เบื่ออีพวกคนดีคนหล่อปลอมจริงๆ กูเสียตัง กูอยากดู อิควัย

ปล. แน่นอน คอมเม้นบนสุดคือตูเอง อิอิ

This entry was posted in ลืมใส่หมวด. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *